Våra största lokala utmaningar är idag globala, vilket bland annat Coronaviruset visar. Men med rätt verktyg kan vi få hjälp att hantera de vardagliga utmaningarna för en hållbar utveckling. Ett sådant verktyg är handlingsplanen för en hållbar värld – Agenda 2030.

Agenda 2030 och globala målen

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

De 17 globala målen för hållbar utveckling

Har du tankar och idéer kring de globala målen, maila vår museipedagog José: jose.gordillo-martorell@norrbotten.se