Glaciärarkeologi i Sápmi

Utställning
Datum: -
Plats: Naturum Abisko, Abisko Turiststation
Smältande glaciär på ett berg. I bakgrunden syns flera berg. Det är gråmulet väder.
Smältande glaciär i Norrbottensfjällen. Foto: Hanna Larsson, Norrbottens museum

Glaciärarkeologi i Sápmi

Utställningen handlar om de arkeologiska inventeringar som görs längs smältande glaciärer och snöfläckar i svenska Sápmi.

Glaciärarkeologi är ett ganska nytt forskningsområde inom arkeologin. Det handlar om att inventera spår av historiska och förhistoriska aktiviteter som gömts och bevarats i glaciärer och permanenta snöfläckar. Den globala uppvärmningen gör att fynd smälter fram i snabb takt och blottläggs. Därför är det viktigt att inventera i dessa områden för att samla in fynd innan de förstörs. 

Fynd i de norrbottniska fjällen

Mellan 2021 och 2024 inventerar Norrbottens museum inom främst Gällivare och Kiruna kommuner. Silvermuseet i Arjeplog inventerar i Arjeplogs kommun och Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum inventerar i Jokkmokks kommun.

I Norrbotten har man hittills hittat skaftade pilar och spetsar vikinga- och medeltid, och skidfragment och ackjor från historisk tid. Dessutom har man hittat renhorn och renben, varav en del är från stenåldern. Arkeologerna har även hittat en pil/spjutspets av horn, som troligtvis också är från stenåldern.

Finansiärer

Forskningsprojektet GLAS har initierats av Stockholms universitet och finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Mer om Naturum Abisko och öppettider

Datum:

-

Plats:

Uppdaterad:

Fler bilder

'Smältande glaciär vid en brant bergsvägg.'
'Fyra arkeologer med ryggsäckar går i dimman i ett platt och klippigt bergslandskap i Norrbottensfjällen.'

Du kanske också gillar?

Glaciärarkeologi i Sápmi

Datum: -
Plats: naturum Laponia
Glaciärarkeologi i Sápmi