Norrbottens museum är länsmuseet i Sveriges till ytan största län, Norrbotten.

Utställningar

Svärta

-
Svenska fotografer i den tunga industrin 1968–74: Yngve Baum, Jean Hermanson, Odd Uhrbom
Utställningar

Arkeologi i Norrbotten

-
Om länets förhistoria och historia

Upplev museet

Sociala medier